Judit Polgar


Polgar,J - Anand,V
Polgar,J - Miezis,N
Kasparov,G - Polgar,J
Polgar,J - Kasparov,G
Polgar,J - Tiviakov,S
Polgar,J - Azmaiparashvili,Z
Short,N - Polgar,J

Erzeugt mit ChessBase 8.0